دوره آموزش آنلاین مقدماتی نرم افزار WATER GEMS

نرم افزار Water Gems نرم افزار WaterGEMS یک نرم افزار کارآمد برای ایجاد شبکه توزیع آب شهری می باشد که با استفاده از آن می توان شبکه را به صورت شماتیک یا دارای مقیاس ایجاد نمود. بعد از برنامه های WaterCAD، EPANet، Loop پیشرفته ترین و قدرتمندترین نرم افزار طراحی شبکه های آبرسانی در قالب